Dům Rukou Světla

Chrámový gong s Marti

Zvuk má silný vliv na lidskou duši i tělo, neboť vše je v trvalém stavu vibrací. Zvuk je jednou z forem, která nám může pomoci nalézt cestu k harmonii a klidu.

Jeden z neznámějších čínských gongů je Chao gong – zemitý, chrámový, jehož zvukové pole je velmi široké a kromě základních tónů zahrnuje celou škálu tónů alikvótních.

Při naslouchání gongu nás jeho tóny přivedou do hlubokého uvolnění a potom může dojít k zlepšení v mnoha rovinách (zlepšení spánku, soustředění a paměti, zvýšení imunity, zmírnění strachů a úzkostí, uvolnění bloků, je prohloubena intuice, kreativita).

Velké gongy nás navíc mohou dopravit do vesmírných sfér, dovolí nám nahlédnout do jiných dimenzí, neboť ve svém zvukovém spektru obsahují energii Stvoření.

Srdečně Vás zvu na naslouchání našemu chrámovému čínskému gongu.

Další informace naleznete ZDE.

Příspěvek je dobrovolný. TERMÍNY ZAŠLU NA VYŽÁDÁNÍ DO MAILU.


NEBE V SOBĚ - meditační koncert

Srdečně zveme na ojedinělý meditační koncert chrámových gongů a křišťálových mís. Můžete se těšit na vesmírné tóny a frekvence, které se jistě hluboce dotknou vašeho těla i duše a propojí je na všech úrovních. Kromě gongů a křišťálových mís budeme tvořit tóny i na tibetských mísách nebo křišťálových lyrách, které nesou přímo andělské frekvence.

Koncert se koná v Kostele sv. Martina ve zdi, Martinská ul, Praha 1.krásném a starobylém prostoru.

Vstupenky je možno zakoupit na goout.net.

  • Martina Fantová, Jarmila Lučanová, Jakub Černý
  • 13.06.2023 od 18:00 do 19:30 h
  • 555 Kč

HUDEBNÍ LÁZNĚ MEDITACE - HEALING SOUNDS BY JAMI

Oprostěte se od nízkých vibrací, otevřete své srdce a mysl a nalaďte se na vibrace lásky, klidu a míru díky posvátným tónům křišťálových mís.

Přihlášky: healingsoundsbyjami@gmail.com

Instagram: @healingsoundsbyjami


DUŠE A VESMÍR V NÁS - celodenní astrologický transformační workshop

Astrologie je nauka propojující život člověka s vesmírným děním a přírodními cykly. Ukazuje na to, že nic není v našem životě náhodné a že náš život má smysl, který vychází z našeho jedinečného psychického nastavení i z naší minulé karmy. Ukazuje směr a také jak nejlépe realizovat naše Já ve světě, jak se znovu dostat do stavu rovnováhy a cítit hluboké naplnění. Během dne se seznámíte s těmito neviditelnými silami Vesmíru a nahlédnete do tajů této prastaré metody, kterou můžeme nalézt u všech vyspělých civilizací, které kdy žili na Zemi. A co nás čeká?

  • Seznámíte se s duchovní stránkou svého znamení a jak nejlépe realizovat svůj potenciál ve světě
  • Nahlédnete do životních cyklů, které se týkají každého člověka (cyklus saturnský, uranský, neptunský i plutonský)
  • Zjistíte, jaká je vlastně Vaše duše a jaká byla vždy (postavení Luny ve znameních a ascendent)
  • Nahlédneme i do minulé karmy a podíváme se na váš životní úkol (Dračí uzly, Slunce a další)

Podmínkou účasti na tomto kurzu je přinést si vytištěný svůj vlastní horoskop (radix), se kterým budete pracovat. Snadno si jej můžete sestavit např. zde: osobni-horoskop.najdise.cz/. Pokud neznáte přesnou hodinu a minutu narození, zkuste ji zjistit na matrice v místě Vašeho narození, nebo v archivu nemocnice. V hodině narození se totiž skrývají další informace o Vašem životním úkolu. Přijít ovšem můžete i bez přesné hodiny narození. Také si můžete přinést horoskopy svých blízkých a během dne do nich nahlížet!

Jak se přihlásit? Na workshop jste přihlášeni po zaplacení zálohy 500,- na účet: 2200079461/2010 (do zprávy připište Vaše jméno a název tohoto workshopu). Záloha je nevratná. Doplatek bude vybírán v hotovosti na místě, tedy 1000,- Kč. Další informace na webu www.luciepolakova.cz Přihlášky prosím na emailu nebo na telefonu.


Astropsychologická poradna a psychoterapie

V našem podvědomí jsou uloženy všechny informace o naší duši - minulost, přítomnost i budoucnost. Vše se zde děje najednou. Vše se odehrává jako Božská hra ve věčném teď. Intuice je projeveným jazykem naší duše a je zároveň její přirozeností. Pomocí intuice dokážeme naslouchat sami sobě i potřebám ostatních bytostí, jelikož na úrovni podvědomí jsme všichni propojeni. Nepodceňujme tento hlas duše, který hovoří pravdu a který nás vede k harmonii s Vesmírem a zároveň k uskutečnění našeho pozemského života. Intuice nám ukazuje, kterak žít v Lásce a štěstí na této Zemi, tak, aby zároveň všechny bytosti byly šťastné. Intuice nás vede do našeho duchovního srdce a k Poznání.

Každý člověk je pro mne Vesmírem sám o sobě. Není to jen bytost, která se narodila z ničeho a bez souvislostí, ale je to jedinečný člověk plný zkušeností, talentů a vizí, které si nese ze svých předchozích životů. Ve svých výkladech se věnuji právě těmto souvislostem, rodovým předpokladům a zátěžím, minulosti i budoucnosti jedince.

Jsem astroložka, i když jsem nikdy neplánovala se jí stát. Astrologii jsem začala studovat ze všech dostupných pramenů v roce 1992. Astrologii považuji za svůj velký životní projekt, kdy vše stále zkoumám, a neustále se ptám. Jako psychoterapeutka pak dokáži své klienty vést ke svému srdci i dalšími otázkami a případně být nápomocna k vyřešení náročných životních situací. Jsem také učitelka (vystudovala jsem učitelství na FF OU) a průvodkyně těch ostatních. Už 12 let učím na VŠP v Jihlavě psychologii a arteterapii, také učím v arteterapeutickém výcviku budoucí terapeuty.

PŘIHLÁŠKY a více informací na webu Mgr. Lucie Polákové www.luciepolakova.cz.


Pyramida - harmonizace duše i těla

Pyramidy nás provází desítky tisíc let a stále nutí k zamyšlení, k rozpomenutí se na to, co v hloubi duše známe. I dnes nám mají co říci, co ukázat - více informací naleznete ZDE.

My všichni si potřebujeme dopřát klid a čas k vystoupení na naši duchovní pyramidu, abychom se pozvedli nad zmatek a starosti běžného života a pohlédli na něj s nadhledem. Pyramida harmonizuje jednak prostor, ve kterém se nachází, jednak působí na bytost nacházející se uvnitř - slouží k meditaci, harmonizaci energetických center, relaxaci a regeneraci, zvyšuje imunitu, zjemňuje a pozvedává vědomí, vede nás k sobě samým.

Prosíme, v případě zájmu o bližší informace pište na email info@dumrukousvetla.cz.