Dům Rukou Světla

Cesta Břetislava Čtvrtka

Narodil jsem se do rodiny, v níž se můj otec i dědeček zabývali mimo jiné prací s dechem a filosofickými náhledy na život. Již v dětství mi bylo dědečkem předáno naslouchání dechu. Mnohdy jsem začal vnímat situace dříve, než se staly (vhledy). Moc jsem si toho nevšímal a myslel jsem si, že takové vnímaní máme všichni.

Později se mi začaly samovolně aktivovat další „zapomenuté“ schopnosti, propojení se s živly, jemné naslouchání lidským emocím a další. Třikrát mi bylo v průběhu vážných nemocnění umožněno nahlédnout za „oponu“ bytí. Po roce 1980 se mi jemné naslouchání rozšířilo a téměř 10 let po dvacet hodin denně jsem byl učen „jemnými rovinami“, abych si vzpomněl na vše, čím jsem si již dříve prošel a naučil se.

Od roku 1980 také studuji a vyučuji práci s dechem a bojové umění, které mi pomohlo v překonávání mnoha obtíží. Součástí této osobní cesty bylo i mnohaleté studium různých směrů. V devadesátých letech jsem pořádal řadu regeneračních a ozdravných pobytů v Itálii.

Více než padesát let se zabývám tichým nasloucháním osobní cesty.