Dům Rukou Světla

Břetislav Čtvrtek

Více než padesát let se zabývám tichým nasloucháním osobní cesty, věnuji se také poradenství osobního rozvoje a růstu.

Ing. Martina Fantová

Informace o možnostech, které v našem prostoru můžete nalézt.

Zdeňka Ocelíková

Zajímají mne lidé a jejich potíže (fyzické, psychické, pracovní, vztahové i spirituální) a více než 20 let se snažím druhým pomáhat.

Nabízím:

Bc. Alexandra Klozová

Při své práci používám zejména biodynamické masáže, reflexní terapie chodidel či masáž vycházející z Breussovy masáže (jemná, relaxační, zaměřená na protažení páteře a výživu meziobratlových plotének). Vycházím z více než 10tileté zkušenosti ve fyzioterapii. Vystudovala jsem bakalářské studium fyzioterapie na 3. Lékařské fakultě UK v letech 2000-2003. Po ukončení studia jsem absolvovala několik kurzů zaměřených na terapii pohybového systému: měkké techniky a mobilizace – přístupy manuální medicíny, spirální dynamika, Vojtova metoda atd. Tyto kurzy a semináře byly pro mě přínosné, ale chyběla mi zde integrace s duší člověka a pochopení lidské bytosti jako celku. Začala jsem se zajímat o psychosomatiku a o celostní léčebné postupy. Velmi mě zaujala Bodypsychoterapie (psychoterapie zaměřená na tělo), která pracuje s konceptem „tkáňové paměti“ těla, kdy si vlastně naše tělo ukládá všechny prožitky v pomyslné knihovně podvědomí. Jemný dotek, používaný v biodynamických masážích, může vynést tyto prožitky z podvědomí do vědomí člověka, a tak umožnit jejich zpracování. Velmi ráda používám reflexní terapii a masáž vycházející z Breussovy masáže. Jedním z mých cílů je propojovat přístupy „klasické“ fyzioterapie s celostními postupy a hledat cesty k spokojenému a naplněnému životu mých klientů.

Více na na strankách zdravotnimagazin.cz

Bc. Jitka Procházková

V roce 1997 jsem dokončila bakalářské studium obor FYZIOTERAPIE na FTVS UK. Praktické znalosti jsem získala nejprve v sanatoriu na Dobříši, dále pak v Praze na revmatologicko-rehabilitačním pracovišti, dětské rehabilitaci a v zařízení se zaměřením na pohybovou aktivitu a cvičení. Od roku 2010 ve své praxi využívám jednak klasickou rehabilitaci, ale také znalosti z východní medicíny v podobě japonské masáže – Shiatsu.

Mgr. Clara Vávrová

Individuální konstelace.

Ing. Jana Čechráková

Od té doby, co jsem se naučila pracovat s energetickou psychologií, konkrétně s metodou EFT, se mi otevřel nekonečný svět poznání a práce na sobě. Postupem času jsem přibírala nové metody jako kvantové čistění a ACCESS BARS. Nicméně mou stěžejní technikou je Psych-K, která jednoduše a efektivně přímo mění nefunkční přesvědčení v podvědomé mysli. Právě podvědomá přesvědčení jsou původcem téměř celého lidského chování - jak konstruktivního, tak destruktivního. Jsou základem vaší osobnosti a definují vás jako cenné nebo bezcenné, schopné nebo neschopné, důvěřivé nebo podezíravé, přijímané nebo odmítavé, samostatné nebo závislé na okolí, flexibilní nebo nepřizpůsobivé, budící respekt nebo despekt, milované či nenáviděné...... A jaká jsou vaše přesvědčení? Podporují vás v životě, máte to, co chcete, dosahuje svých cílů? Nebo je to jinak.....

Moje práce spočívá v hledání a odstraňování příčin problémů na psychické i fyzické úrovni člověka tak, aby mohl žít život takový, jaký chce. Vycházím ze základního předpokladu a přesvědčení, že každý z nás si svůj život vytváříme sami! Vše, co se nám děje, jak to dobré tak to špatné, máme ve svých rukou. Proto, když nejsme ve svém životě s něčím spokojeni, jsme to zase jen my sami, kteří s tím můžeme něco udělat. A pokud nevíte jak, zkuste setkání se mnou.

Více na www.terapeuteft.cz

S láskou a úctou
Jana

Eva Kašparová

Mohu Vám pomoci uvidět nevědomé programy, které nám často blokují a brzdí přirozenou cestu k sobě, ke štěstí, k radosti, lehkosti… Ať už vznikly kdekoliv a kdykoliv, jsou to programy, které jsou často uložené hluboko v podvědomí a některé z nich ani nemusí být Vaše – prostě jste je přijali nevědomky za své např. výchovou od rodičů, prarodičů. Někdy jde doslova o „kódy“ rodu, sliby Vašich prapředků, o nichž vy ani nemáte tušení – a přesto je nevědomky naplňujete. Je možné toto vše otevřít a vyčistit – při tom dochází k uvědomění si souvislostí… Tímto způsobem tak dochází postupně k hluboké proměně člověka.

MUDr. Klára Zelenayová

MUDr. Klára Zelenayová, která se věnuje rehabilitační a fyzikální medicíně, akupunktuře a Bachovým esencím, s námi spolupracuje externě.

Více najdete na webu www.rehabilitace-akupunktura.cz.