Dům Rukou Světla

GONG – zvukové koupele

„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, myslete v pojmech energie, frekvence, vibrace…“
Nikola Tesla

Gongy jsou úžasné a velmi silné muzikoterapeutické nástroje s širokými možnostmi harmonických léčebných vibrací.

Gongy patří k nejstarším a nejvýznamnějším hudebním nástrojům jihovýchodní Asie. Jejich původ lze vysledovat do druhého tisíciletí př.n.l. Gong byl a je používán déle než jakýkoli jiný nástroj pro celostní zvukové léčení. Ve starověku se tvrdilo, že pokud jste byli léčení zvukovým polem Gongů deset dní, tak že jste byly vyléčeni ze všeho.

Chrámový gong Velké gongy nás mohou dopravit svým zvukem daleko do vesmírných sfér, neboť nesou ve svém zvukovém spektru energii Stvoření. Celý vesmír vděčí za svou existenci vibracím. Hluboký harmonický zvuk gongu expanduje do ohromující vznešenosti. Je to jako základní planetární tón přicházející z centra Vesmíru a obsahující tajemné skryté zprávy, které lze vnímat jen prostřednictvím našich pocitů a těl. Podstatou zvukového pole gongu je souzvuk harmonických tónů, jejichž prostřednictvím můžeme prožít hluboké propojení na všech úrovních - s Vesmírem, Vědomím, sami se sebou, se svými buňkami.

Zvukové vlny gongu působí na fyzické, duševní i duchovní úrovni – vibrace gongu napomáhají přeladění našich buněk do harmonické roviny, dále podporují detoxikaci a regeneraci, pomáhají postupně se vymanit ze starých vzorců chování, rozpouští bloky na všech úrovních.

Výjimečné energetické pole gongu proniká celým tělem a na základě rezonance nastavuje v celém těle postupně soulad s vibračními vzory vesmírného Stromu Života.

Většina lidí pociťuje pocity a myšlenky, které nikdy předtím nezažili. Pocity jsou často blízké mimotělní zkušenosti. Mozek je při tomto stavu vzhůru ve svém vědomí i podvědomí a současně je uspán a pozastaven ve snovém těle. Gongy s jejich vysoce sensitivní vibrační energií mají moc obejít naši mysl a rozum a jít přímo tam, kde to nejvíce potřebujeme.

Gongová zvuková koupel je kouzelná cesta pro tělo, mysl a duši, cesta omlazující a očistná, cesta přinášející nevšední zážitky a hlubokou relaxaci a možnost návratu k Sobě.