Dům Rukou Světla

Co je aura

Aura je jemné energetické pole, které kolem sebe vyzařuje každý člověk. Jeho spektrum není pro většinu z nás viditelné pouhým okem, podobně jako naše ucho není schopné zachytit všechny frekvence zvuku. Již Nikola Tesla v roce 1894 vynalezl fotoaparát, který auru člověka dokáže zachytit. Nejprve pouze černobíle, později také barevně.

Barva aury

Barva aury je individuální a záleží na tom, jak se vyvíjí naše životní zkušenosti, jak dokážeme tyto zkušenosti zohlednit v našem vnitřním postoji k sobě a svému okolí. Obsahuje v sobě dva faktory – dlouhodobý, který vyjadřuje dosažený stupeň duchovní zralosti člověka, a dále krátkodobý, ukazující na momentální emoční stav. Barva se mění v souladu s tím, jak žijeme, jak na sobě pracujeme, jak prožíváme různé situace a jak zkušenosti z těchto situací dovedeme učinit sobě vlastními.

Co se dozvíte z výkladu aury

  • Barvy, jakými máme projeveny základní energetická centra (čakry). Každé toto centrum je spjato s určitými orgány a skrze projevené barvy se dozvíme i o případných zdravotních obtížích a zejména o příčinách, které k nim vedou. Protože není obtíží bez příčin a fotografie aury nám může pomoci se zamyslet nad možnými souvislostmi našich potíží a následně pak aktivní změnou svého života přispět k zlepšení.
  • Informace o rovnováze či nerovnováze mužského a ženského principu v nás a opět z toho plynoucích vazeb pro náš běžný život.
  • Souvislosti dotýkající se astrální roviny, která zobrazuje dispozice, s jakými jsme se narodili a jak s nimi umíme pracovat, jak je umíme využít.
  • V neposlední řadě nám aura ukazuje náš "odpadkový koš", ve kterém si neseme nezpracované vztahy s minulostí, ať již jde o rodiče, partnery či kamarády.

Fotografie aury nám tak může pomoci v nalezení příčin a souvislostí, proč nás v životě potkávají různé situace, události a stavy (včetně zdravotních záležitostí), jak bychom se z nich mohli poučit a posunout se tak na své cestě životem kousek dále. Samotná fotografie za nás pochopitelně práci neudělá, ale může přispět k naší snaze nalézt harmonii a rovnováhu ve svém životě.